ΔΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό – Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship»

ΔΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό – Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship»

Υποβολή Αιτήσεων από 10/06/2019 έως 31/07/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΔΠΜΣ «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό – Μaster of Science in Tourism Entrepreneurship»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου