ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»

ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου