ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»

ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»

Υποβολή Αιτήσεων έως 13/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Αίτηση

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου