Κοινό ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (ISICG)»

Κοινό ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών (ISICG)»

με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων (TIM)
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από 25/07/2018 έως 07/09/2018

Προκήρυξη:  Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://master-isicg.teiath.gr

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου