ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία»

ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία»

Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 10/09/2018

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

Περισσότερες πληροφορίες : http://alis.uniwa.gr/master-information-management

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου