Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/2/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. (Έναρξη Μαθημάτων: Μάρτιος 2019)

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscinautomation.puas.gr

Σελίδα Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής: http://idpe.uniwa.gr

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου