ΠΜΣ: Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ

ΠΜΣ: Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Έντυπα: Αίτηση

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://papm.puas.gr/

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου