ΠΜΣ «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»

ΠΜΣ «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»

Υποβολή Αιτήσεων έως 24/09/2018

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Έντυπα: Προκήρυξη, Αίτηση Συμμετοχής, Υπόδειγμα Συστατικής Επσιτολής

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscinautomation.teipir.gr

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου