ΠΜΣ «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»

ΠΜΣ «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»

Υποβολή Αιτήσεων έως 13/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Περισσότερες Πληροφορίες : http://mscinautomation.uniwa.gr/index.php/news/prokirixeis/candidate-anouncement1819-3

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου