ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας–M.Sc in Finance and Shipping»

ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας–M.Sc in Finance and Shipping»

Υποβολή Αιτήσεων από 18/04/2019 έως 31/05/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου