ΠΜΣ «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» (Παράταση)

ΠΜΣ «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» (Παράταση)

Υποβολή Αιτήσεων από 30/07/2018 έως 15/09/2018

Παράταση Υποβολή Αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 25/09/2018

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Παράταση Υποβολή Αιτήσεων

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Νοσηλευτικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου