ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα»

ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα»

Υποβολή Αιτήσεων έως 13/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου