ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»

ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»

Υποβολή Αιτήσεων από 10/06/2019 έως 01/07/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου