ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Παράταση έως 15/07/2019)

ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Παράταση έως 15/07/2019)

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 15/07/2019

Υποβολή Αιτήσεων από 28/05/2019 έως 24/06/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου