ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ»

ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ»

Υποβολή Αιτήσεων από 18/06/2019 έως 22/07/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου