ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

ΠΜΣ «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»

Υποβολή Αιτήσεων έως 25/2/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://www.environmentalprotection.gr/

Σελίδα Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών: http://www.uniwa.gr/civ/

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου