ΠΜΣ «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» (Παράταση έως 23/09/2019)

ΠΜΣ «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων» (Παράταση έως 23/09/2019)

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 23/09/2019

Υποβολή Αιτήσεων έως 13/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Παράταση

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου