ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»

ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»

Υποβολή Αιτήσεων από 13/05/2019 έως 05/07/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου