ΠΜΣ «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing»

ΠΜΣ «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing»

Υποβολή Αιτήσεων από 20/07/2019 έως 08/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου