ΠΜΣ «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων»

ΠΜΣ «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων»

Υποβολή Αιτήσεων έως 06/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου