ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια»

ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια»

Υποβολή Αιτήσεων από 25/08/2019 έως 15/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Αίτηση

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Πανεπιστήμια UTM, USM, USARB και ASEM Μολδαβίας

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου