ΠΜΣ «Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων»

ΠΜΣ «Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων»

Υποβολή Αιτήσεων από 06/06/2019 έως 06/09/2019

Ενημερωτικός Οδηγός Π.Μ.Σ: Μπροσούρα Π.Μ.Σ

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : Π.Μ.Σ «Οργάνωση, Λειτουργιά, Ανάπτυξη και Διοίκηση Λιμένων»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου