ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές»

ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Εφαρμογές»

Υποβολή Αιτήσεων από 10/06/2019 έως 8/07/2019

Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Αίτηση: Αίτηση υποψηφιότητας

Σελίδα Μεταπτυχιακού :ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές»

Σελίδα Τμήματος: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου