ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών»

ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών»

Υποβολή Αιτήσεων έως 17/07/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου