ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» (Παράταση από 01/09/2019 έως 15/09/2019)

ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» (Παράταση από 01/09/2019 έως 15/09/2019)

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων από 01/09/2019 έως 15/09/2019

Υποβολή Αιτήσεων από 03/06/2019 έως 12/07/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου