ΠΜΣ «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική φροντίδα»

ΠΜΣ «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική φροντίδα»

Υποβολή Αιτήσεων από 27/08/2018 έως 30/09/2018

Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://www.teiath.gr/seyp/midwifery/msc_midwi/

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μαιευτικής 

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου