ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης»

ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης»

Υποβολή Αιτήσεων έως 15/09/2018

Προκήρυξη: Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://mscavb.eee.uniwa.gr/

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου