ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης»

ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης»

Υποβολή Αιτήσεων έως 13/09/2019

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σελίδα Μεταπτυχιακού : ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης»

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου