Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)»

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)»

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων για μετακινήσεις από το εξωτερικό στο εσωτερικό και αντίστροφα, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ERASMUS + / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2018)», του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 100.000,00€, συμπ. του Φ.Π.Α.

Προκήρυξη
Διακήρυξη