Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την υλοποίηση των παραδοτέων 5.1.2 & 5.1.3 στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ 5 του έργου AgroLabs

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την υλοποίηση των παραδοτέων 5.1.2 & 5.1.3 στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ 5 του έργου AgroLabs

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την υλοποίηση των παραδοτέων 5.1.2 & 5.1.3 στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ 5 του έργου «AgroLabs – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B “Βαλκανική-Μεσόγειος”, MIS:5011257, προϋπολογισμού 75.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Προκήρυξη Agrolabs 2018
Διακήρυξη Agrolabs 2018