Προμήθεια Εξοπλισμού Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής