Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιτοίχιων Συσκευών Αυτόματου Διανομέα Με Φωτοκύτταρο για Κρεμοσάπουνο ή Απολυμαντικό GEL στα WC του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19

Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιτοίχιων Συσκευών Αυτόματου Διανομέα Με Φωτοκύτταρο για Κρεμοσάπουνο ή Απολυμαντικό GEL στα WC του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19

Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιτοίχιων Συσκευών Αυτόματου Διανομέα Με Φωτοκύτταρο για Κρεμοσάπουνο ή Απολυμαντικό GEL στα WC του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊου Covid-19

LINK: https://www.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΑΙ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ-ΔΙΑΝΟΜΕΑ-ΜΕ-ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ-ΑΔΑΜ-1.pdf