ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΠΑΔΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΠΑΔΑ»