Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 13389/13-09-2018 για την «προμήθεια εξοπλισμού» για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Βιοϊατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στη διάγνωση» με κωδικό 80192.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 13389/13-09-2018 για την «προμήθεια εξοπλισμού» για τις ανάγκες του ΠΜΣ με τίτλο «Βιοϊατρικές μέθοδοι και τεχνολογία στη διάγνωση» με κωδικό 80192.

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ