ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Στο πλαίσιο του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 και σε συνέχεια της έγκρισης του αιτήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την κάλυψη 70 κενών θέσεων διοικητικού προσωπικού από άλλους δημόσιους φορείς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση  για μετάταξη σε κενή οργανική θέση, έως και 14 Δεκεμβρίου 2020, στη σχετική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr (επισυνάπτεται σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).

Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
Πρύτανης

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2020-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ