Διεξαγωγή έρευνας αγοράς με σκοπό την εργασία ως Καλλιτεχνικό Μοντέλο στον Τομέα Εικαστικών Τεχνών

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής διεξάγει έρευνα αγοράς με σκοπό την εργασία ως Καλλιτεχνικό Μοντέλο στον Τομέα Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής