ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2020-2021 & 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2020-2021 & 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2020-2021 & 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 13-01-2020, ΔΙΟΤΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 15ΘΗΜΕΡΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 12-01-2020, ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΛ.ΤΑ. ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Ως προς την φράση “….υποχρεούνται να δηλώνουν μαθήματα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο …….”  εξυπακούεται ότι οι υποψήφιοι  δεν υποχρεούνται να δηλώνουν  μαθήματα στο σύνολο των προκηρυχθέντων γνωστικών αντικειμένων, αλλά δηλώνουν περιοριστικά σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα μόνο αυτά τα μαθήματα που δύνανται να προσληφθούν ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι με βάση τα τυπικά προσόντα (τίτλους σπουδών) και την επιστημονική / διδακτική / ερευνητική / επαγγελματική δραστηριότητά τους.