Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Αναπληρωτών Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

α. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φασματοσκοπικές, Θερμικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι Μελέτης Βιομορίων στα Τρόφιμα» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9779)
β. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακές-Βιοτεχνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ9780)

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά Γραφικών Τεχνών και Υλικά Τεχνολογιών Περιβάλλοντος» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9781)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Τουριστικών Γραφείων» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9782)