Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πλήρωση των παρακάτω τριών (3) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

1. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αθλητική Φυσικοθεραπεία σε Μυοσκελετικά Προβλήματα Αρθρώσεων – Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10107)

2. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α’ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στην Αριθμητική Ανάλυση» – Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10108)

3. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Α’ ΤΟΜΕΑΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική και Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων και Συστημάτων/Ευφυή Συστήματα Σχεδιασμού» – Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP10111)