Προκήρυξη θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΕΕΣΕΕ (Energy Applications and Energy Saving Systems Lab), του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Προκηρύσσεται η θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενεργειακών Εφαρμογών και Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΕΕΣΕΕ, του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τριετή θητεία.

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 από τις 10:00 π.μ. έως την 1:00 μ.μ αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».