Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 18587/17-06-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 01 – Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής ως Δικαιούχου στη Διαχείριση και Υλοποίηση Παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» (Κ/Ε 80766)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 18587/17-06-2021) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων συμβάσεων εργασίας για την υποστήριξη του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 01 – Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής ως Δικαιούχου στη Διαχείριση και Υλοποίηση Παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» (Κ/Ε 80766)