Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ν.6918/30-12-2022, τ. ́Β)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Ν.6918/30-12-2022, τ. ‘B)