Σχολή Δημόσιας Υγείας

Πληροφορίες

Σελίδα Τμήματος

Κοσμήτορας

ΠΑΒΗ ΕΛΠΙΔΑ

Επικοινωνία

Γραμματεία Σχολής : 2132010116, 2132010115

Γραμματεία Σχολής

Καλλιόπη Κουζινού, Δακτυλίδου Αδαμαντία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Διεύθυνση

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα

Η Σχολή

Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό νόμο της (άρθρο 57, Τεύχος Α’ 70/07.05.2017), η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συγκροτείται με τα παρακάτω Τμήματα: