Γεώργιος Ιωαννίδης,
Καθηγητής

“Τα Τμήματα της Σχολής έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας”

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Αγαπητοί επισκέπτες,

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠAΔΑ). Η Σχολή ιδρύθηκε με το Ν.4521/2018, λειτουργεί στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιουπόλεων Αρχαίου Ελαιώνα (Θηβών 250, 12241 Αιγάλεω) και Άλσους Αιγάλεω (Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω) και συγκροτείται από τα παρακάτω οκτώ (8) Τμήματα:

Στόχος της Σχολής Μηχανικών είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και η εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας στα πεδία που θεραπεύουν τα Τμήματά της. Τα Τμήματα της Σχολής προσφέρουν εκπαίδευση και στους τρεις ακαδημαϊκούς κύκλους σπουδών: προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) είναι πενταετούς διάρκειας, αντιστοιχούν σε 300 μονάδες ECTS και οδηγούν σε Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας. Η εναρμόνιση των προγραμμάτων αυτών με τα αντίστοιχα όλων των υπολοίπων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, έχει κάνει σαφές και αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι: α) η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του διπλώματος ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) και β) η μετατροπή της Σχολής σε Πολυτεχνική Σχολή θα ολοκληρωθούν στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, τα Τμήματα προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είτε αυτοδύναμα είτε στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλα Τμήματα / ΑΕΙ / Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ παράλληλα δέχονται υποψήφιους διδάκτορες και υποστηρίζουν την εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας σε επιστημονικούς τομείς και τεχνολογίες αιχμής.

Παρόλο που πρόκειται για μια Σχολή που μετρά μόλις λίγα έτη δραστηριότητας στον Πανεπιστημιακό Τομέα, διαθέτει μεγάλη ιστορία και σημαντικό ερευνητικό έργο, κληρονομιά των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα της Αθήνας και του Πειραιά από τα οποία προήλθε. Τα Τμήματα της Σχολής έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Όραμα της Σχολής είναι η συνεχής στήριξη και προσφορά ενός περιβάλλοντος, το οποίο ευνοεί την έρευνα υψηλής ποιότητας, τη διδασκαλία και την ευρυμάθεια, με σκοπό να γίνει μια από τις καλύτερες Σχολές σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, συνεισφέροντας στις τεχνολογικές εξελίξεις, στην καινοτομία και στην εν γένη ανάπτυξη της κοινωνίας.

Γεώργιος Ιωαννίδης
Κοσμήτορας