01 – Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 08/01/2019

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 8-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Διοίκησης της Πανεπιστημιούπολης 2