Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης Άλσους Αιγάλεω & Αρχαίου Ελαιώνα

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης Άλσους Αιγάλεω & Αρχαίου Ελαιώνα /
 
 Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος υπάγονται   θέματα σχετικά με:

  • Την  ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας του   Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (φοιτητές, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό).
  • Την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης – ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας (διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, έκδοση και διάχυση ενημερωτικού υλικού).
  • Τη διερεύνηση και αξιολόγηση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των φοιτητών μέσω ερευνών.
  • Τη συνεργασία με φορείς για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που χρήζουν θεραπευτικής προσέγγισης (παραπομπή ψυχιατρικών περιστατικών, τοξικοεξάρτησης, διατροφικών διαταραχών κ.λπ.).
  • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.