Τμήμα Περίθαλψης Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα

Τμήμα Περίθαλψης Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα /
 
 Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Αντικείμενο του ανωτέρω τμήματος είναι η μέριμνα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης των φοιτητών του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί  πλήρως οργανωμένο ιατρείο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται ιδίως θέματα σχετικά με:

  • την παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής  φροντίδας και περίθαλψης στους  φοιτητές και το πάσης φύσεως προσωπικό του Ιδρύματος,
  • την τήρηση  βιβλίου κινήσεως και ηλεκτρονικού αρχείου επισκέψεων των σπουδαστών και του προσωπικού του Ιδρύματος,
  • την εισήγηση μέτρων προς την  Δ/νση  του Ιδρύματος για την προαγωγή και διασφάλιση της υγείας των φοιτητών και των εργαζομένων.
  • την μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και οργάνων, την παροχή πρώτων βοηθειών,
  • την άσκηση πρόληψης  για την διατήρηση, βελτίωση και προαγωγή  της υγείας  των φοιτητών με την υγειονομική διαφώτιση,
  • την συνεργασία με όλους τους φορείς  μέσα στην κοινότητα για την μείωση της νοσηρότητας από ναρκωτικά, κάπνισμα, οινόπνευμα, κακές συνήθειες διαβίωσης και διατροφής και
  • την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων κλπ για θέματα υγειονομικής περίθαλψης.
  •  Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.