Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού

Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού /
 
 Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Βασικό έργο του ανωτέρω τμήματος  είναι:

Να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Ιδρύματος στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. προσφέροντάς τους πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες, ενημερώνοντάς τους για προγράμματα κατάρτισης και θέσεις εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και ενισχύοντας τις ατομικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διερεύνηση και την ανεύρεση εργασίας.

Για το σκοπό αυτό διοργανώνει προσωπικές συναντήσεις, καθώς και σεμινάρια  με μικρές ομάδες των 5-6 ατόμων, όπου αναλύονται τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ο τρόπος σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος, η παρουσίασή τους σε συνεντεύξεις επιλογής καθώς και άλλες χρήσιμες μέθοδοι για την εξεύρεση εργασίας.