Γραφείο Τύπου και Δημοσιευμάτων

Γραφείο Τύπου και Δημοσιευμάτων /
 
 Γενικές Διευθύνσεις

Αντικείμενα του ανωτέρω γραφείου είναι:

  • Η καθημερινή παρακολούθηση και αποδελτίωση καθημερινού τοπικού και εθνικού τύπου, sites, για την ενημέρωση της Διοίκησης του Ιδρύματος, οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου, διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου δημοσιευμάτων και σωμάτων εφημερίδων.
  • Η επικοινωνία με τον πολίτη: λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων πολιτών και διανομή στα αρμόδια τμήματα, απαντήσεις σε μηνύματα πολιτών αρμοδιότητας του τμήματος, προς ενημέρωση των πολιτών.