Πρυτανικό Συμβούλιο

Media Share 0 02 0a 1631478401bd04277772094e16ce098f53c4e937823bddb1f6fb13b6a1029cd6 F44fccc1 F4fe 4422 84c8 730990106102

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Παναγιώτης Καλδής
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Ιδρύματος, ως Πρόεδρος

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Γραμματή Πάντζιου,
Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών

Ευσταθία Παπαγεωργίου,
Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

Κλειώ Σγουροπούλου,
Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών

Ιωάννης Καλδέλλης,
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μαρία Καλτσογιάννη,

Κυριακή Σομπόνη (αναπληρωματικό μέλος)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Δεν έχει υποδειχθεί

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθηνά Ρηγάκη,
Διοικητικός Υπάλληλος

Συνεδριάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου